Szép versek - Friss verseskötetek 2021

április 11, 2021

A magyar költészet napjára hoztam a hagyományos kötetválogatást az idei évből - avagy mi jelent meg és még mi jön, amire felfigyeltem.

A Simon Márton féle 99 magyar vers kötetet megrendeltem, ill. a Lírán fut egy nagy akció az Időmérték sorozat korábbi részeire - ezek közül is rendeltem hármat :D

Már megjelent

Iványi Benjámin (szerk.) - Vírusversek --> ajánlóm róla
Megjelent: 2021. március, Wesley, 3900 Ft
A ​COVID-19 betegséget okozó koronavírus megjelenése alapjaiban forgatta fel az életünket 2020 elején. A járvány terjedésének lassítására irányuló rendelkezések eredményeképp az egymásra- és magunkra utaltság egy egészen új arcával kellett megismerkednünk. Ez a verseskötet legnagyobb költőink szavaira támaszkodva szólít meg mindent, amit a 2020-21-es pandémia felerősített, előhívott, vagy magával hozott: József Attila magánya a négy fal között, Babits Mihály kórházi cellája, Kaffka Margit elcsukló imája és Tóth Árpád halk esője, Dsida Jenő elvágyódása és Kosztolányi Dezső kórházi szemléje, a maszk alá is belátó Ady Endre, a Gárdonyi Géza körül jéggé dermedő világ, és séta a temetőben, és az ég felhőtlen, és irgalomra lágyul a lélek, és fehér a pompa, az utca pedig néma. Ha szerencsésebb időkben már fakulna a vírus emléke, ezt a kötetet elővéve régi-új szavakba öntheted a megélt élményeket. Sokat forgatott és ritkábban leporolt versek segítenek szavakat találni az érzéseidhez, mellettük pedig beszélgetőpartnereid, a magyar líra halhatatlan alakjai is megelevenednek a Színezd Újrától megszokott módon, színekkel újjáélesztett portréfotókon. Lásd, amit ők láttak, hogy az emberek eltávolodnak, hogy harcterek a kórházak, hogy értékes is lehet egy elfecsérelt nap, a lázas tünetek pedig békére taníthatnak: 80-140 éve leírt gondolatok, amelyek ma különös aktualitással bírnak.„Lássuk, vajon […] véres arcú rémületek között is úr-e a szellem?”

Az ​év versei 2021
Megjelent: 2021. március 23., Magyar Napló, 3000 Ft
Immár huszadik éve jelenik meg népszerű antológiánk, amely alapkötete a Költészet Napján, április 11-én megrendezésre kerülő, rendkívül sikeres Versmaratonnak. Az év versei – Az év novellái című kötettel együtt – a magyar irodalmi élet színe-javát tárja az olvasók elé. Ahogy a borász válogatja szemenként a szőlőt, azzal a gonddal és szeretettel készül ez a reprezentatív gyűjtemény. Hagyományainkhoz híven a kötet mintegy negyven magyarországi és határon túli magyar folyóirat közlése alapján az elmúlt év legjobb verseiből nyújt színvonalas, sokoldalú válogatást. A kötetben idén 95 költő szerepel, a legidősebb a 90 éves Czigány György, a legfiatalabb pedig a 21 éves Nagy Lea.

Simon Márton (szerk.) - 99 ​magyar vers
Megjelent: 2021. március 25., Helikon, 1999 Ft
A Helikon Kiadó zsebkönyvsorozatának 99. kötete különleges antológia: Simon Márton, a népszerű fiatal költő 99 híres (vagy épp nem annyira híres) magyar költő egy-egy versét választotta ki, megmutatva, amennyire egy antológiában ez lehetséges, hogy mennyire sokszínű a magyar költészet. Ahogy ő maga írja előszavában: ez egy „közelítési próbálkozás. Föltárási kísérlet. Hogy olyan legyen, ami ritka, hogy belekerülhessenek a szokásos listákról szokásosan kirekedő nevek, kvázi-ismeretlen nagyversek, a szakmai közutálatnak méltatlanul régóta örvendők, zsenik jelzésértékkel, elfelejtett szerzők remekművei.” Mindenki által ismert költemények mellett szinte teljesen ismeretlen darabokat is olvashatunk, el-elcsodálkozva, hogy ez is… meg az is milyen jó! És hogy vajon eddig miért nem ismertük?

Nagy Márta Júlia - Elígért ​lány
Megjelent: 2021. április 5., Jelenkor, 1999 Ft
Nagy Márta Júlia második kötetében kertek és elfeledett városrészek elevenednek meg egy versekből szőtt, szecessziós fantasyvilágban, ahol a mitológia egyszerre borzongató és hétköznapi. Kronosz-ábrázolás egy Mexikói úti ház falán, evangélisták a délkelet-pesti lankákon. A versnyelv kanyarog, indái különös, alkonyi illusztrációt rajzolnak: egy ismerős múltat, vagy inkább múltban el-elmerülő jelent. Az érzékek kiélesednek; a virágok tűzpirosak, látni a szél színét, és Csendkirály koronája málnabokortüske. A szövegtér csípős és melankolikus, burjánzóan teremtő és kiszolgáltatott. Bár sok a mesei alak, az út zegzugos közöttük. De találkozhatnak egymással, ahogy mi is velük, a képek törékeny erején át. „És ribizli rubinfürtjei véreznék össze / Szánkat, amikor egymásra mosolyognánk.” Kerber Balázs

Mesterházi Mónika - Nem ​félek
Megjelent: 2021. április 8., Magvető, 2499 Ft
A kiváló költő, műfordító és esszéista, Mesterházi Mónika közel másfél évtized után jelentkezik újra verseskötettel, ennek érvényében a Nem félek több szempontból is költői szintézis. A tizenkét ciklusra tagolt könyv röntgenképszerű átvilágítása a rendszerváltás után újabb rendszerbe zökkenő magyar viszonyoknak Tatárszentgyörgytől a Pillangó utcáig, 2008-tól napjainkig.Szociofotókra emlékeztető közérzetverseiből és az utazások, találkozások, megfigyelések, megtisztított talált tárgyak személyes gyűjteményéből építkező kötete katartikus megragadása gyásznak és eleven hiánynak, ugyanakkor egy önironikus, analitikus költészet kiteljesedése.Mesterházi Mónika verseit olvasva, egyik metaforájával,belépünk egymás tereibe, otthon leszünk a létezés idegenségében. Így lesznek a Nem félek töredékes monológjai és emlékszilánkjai, a veszteségeket számbavevő, megrendítő versei az orpheuszi költészet fényében végtelen dialógussá.

Beck Zoltán – Mucsi Zoltán – Vecsei H. Miklós: Barátom, aki voltál
Megjelent: 2021. április 8., Poket, 1500 Ft
A POKET zsebkönyvsorozat harmadik versantológiáját tartod a kezedben. Az idei évben Beck Zoltán, Mucsi Zoltán és Vecsei H. Miklós válogatásában jelentetjük meg azokat a kortárs és klasszikus verseket, amelyek szerintük a legnagyobb hatással lehetnek generációinkra, és amelyek ki tudnak rántani minket a mókuskerékszerű mindennapokból, hogy akár csak egy pillanatra föleszméljünk, és rendbe tegyük az élet prioritásait. Az utóbbi, apokaliptikus hónapokban sokunkat elsodort egymás mellől az élet, de mi nagyon szeretnénk hinni, hogy a kényszerű távolság tapasztalata végül elmélyíti majd barátságainkat, kapcsolatainkat és az egymásra figyelést. Ennek a szándéknak afféle jelvényeként választottuk a „Barátom, aki voltál” címet, remélve, hogy ezekkel a bár sokszor magányos versekkel, de mégis újra meg tudjuk majd szorítani egymás kezét.

Érkeznek

Kertai Csenger - Hogy ​nekem jó legyen
Megjelenik: 2021. április 22., Kalligram, 3500 Ft
Kertai ​Csenger második kötetének versei ott kezdődnek el, ahol az angolparkok sétányai véget érnek, a rózsakertek mögött halomba rakott, felgyújtásra váró gesztusok körül. Az imákba forduló monológok és beszélgetésbe forduló imák tájékán, egy kibogozhatatlan csomó sötétjében. Ráadásul mintha a szemünkbe nézve is mindig valaki máshoz beszélnének ezek a versek, egy ismeretlenhez, aki épp a hátunk mögött áll. Nem figyelni rájuk mégis lehetetlenség. Kertai Csenger versei beszámolók, vagy még inkább: finom részletekkel teli nagyképek és miniatűrök és panorámák, arról a részről, ahol kint és bent súlyos színekkel mosódik egybe. Mondatokba óvatosan elrejtett, nem felejthető pillanatok. Mellékesen szimpatikusan élőek. Mellékesen lenyűgözően gazdagok. Mellékesen újra és újra felmutatnak valami fontosat. Utazás ez a könyv, zarándoklat egy ismeretlen horizonthoz – minél többször olvassuk, annál jobban átírja a tájat. És közben csak figyelni lehet, csak csodálkozni tudunk. És ez mennyire jó. Simon Márton

Kukorelly Endre - Istenem, ​ne romolj
Megjelenik: 2021. április 22., Kalligram, 3500 Ft
Az ​idén 70 esztendős Kukorelly Endrének utoljára épp tíz éve jelent meg verseskötete (Mennyit hibázok, te úristen, Kalligram, 2011): idei könyve, az Istenem, ne romolj sorrendben a kilencedik (ha a Mind, átjavított, újabb, régiek című gyűjteményt nem számoljuk). A kivételesen nagy formakultúrával megírt, végletekig csiszolt, klasszikusnak számító, egyszersmind az avantgárd felé is (vissza)mutató versek leginkább a halált-elmúlást-elromlást-fonnyadást tematizálják, ám a dikció hangütése, bája-üdesége, (ön)iróniája, a játékosság mintegy „kioldja” a téma olykori komorságát. Az olvasás során a befogadó meghökken és elmosolyodik, a bravúros szóelválasztások, rímek a legnehezebb-fajsúlyosabb témát is milyen „könnyeden” prezentálják. Az első három könyve (A valóság édessége Magvető, 1984, Maniere, Magvető, 1986, Én senkivel sem üldögélek, Pannon, 1989) után szabályosan tíz évenként önálló kötettel jelentkező szerzőnek (Azt mondja, aki él, Pécs, Jelenkor, 1991, Kicsit majd kevesebbet járkálok, Pécs, Jelenkor, 2000) minden bizonnyal ez a legerősebb költői munkája.

Závada Péter - Gondoskodás
Megjelenik: 2021. május 12., Jelenkor, 1999 Ft
Templombelső, sportpálya, recepcióspult és „vállalkozózöld” kanapék. Ahogy az ember a hangulatok zegzugaiban létezik. Závada Péter új kötetében különös sétát tehetünk az urbánus közegekből és a tág bioszférából felépített költői világban, ahol kafkai szimbólumok elevenednek meg újra, és a történelem romjai, mint fenyegető allegóriák, magasodnak. Elénk kerülnek a hatalom emlékei, a bástyák és az erődök, de az olvasó részt vehet a nyárzáró banketten is. A természeti, építészeti és technikai objektumok furcsa sokfélesége rendre a „hol vagyunk” kérdését teszi fel; mitől vonzóbb itt, mint ott, mit jelent az „őszintébb pazarlás” eleganciája. Sajátos optikai utazást teszünk Grönlandon, vagy csak sodródunk a folyón a vidrákkal. Olykor pedig jó megállnunk bárhol, mert a fogalmak széttöredezve várakoznak. Kerber Balázs

Nincsenek megjegyzések:

Te mit gondolsz? :)

Üzemeltető: Blogger.