Szép versek - Fodor Ákos

Molyon találtam egy polcot, ahova Simon Márton Polaroidokjaihoz hasonló verseket pakoltak fel a tagok, itt bukkantam Fodor Ákos néhány sorára. Az Idéző jelek versei nagyon hasonlítanak SM-éihez, összegyűjtöttem a legkedvesebbeket:

(5) 
biztosítatlan 
zuhanunk ki belakott 
pillanatunkból

(17)
ki kell lépnünk,
hogy megérkezzünk,
a jelen váróterméből

(18) 
megtörténik velem az élet 
és az élettel megtörtének. 
Eldönthetetlen: melyikünkben 
lesz nyomtalanabb ez a történet

(23)
Ne adj igazat.
Neked túlsokba kerül;
nekem meg épp van.

(42)
Hogy untatlak. Hogy irigyelsz. Hogy élek. 
Hogy elunlak. Hogy félsz tőlem. Hogy nem félsz. 
Hogy kérni foglak. Hogy hiába kérlek. 
Hogy nem értesz. Hogy értlek. 
Félni jár belém a lélek.

(43) 
csodák torkollnak 
a csók kettőspontján át: 
közhelytengerbe

(57) 
apránként vesszük, 
mit másnak csak egyszerre 
adhatunk oda

PÉNELOPÉ II
tétlenség tervét szövöm éjszaka
- nappal fölfejtem azt is

KAVAFISZ-VISSZHANG
legalább egy ízben el kell menni,
messzire kell menni minden szerető szem elől;
le kell hűteni szívek kölcsönös lobogását,
épp a leg— melegebb szivekét - másként hogyan is volna kívánható,
hogy aki térdén lovagoltatott, stb.: egykor bájoshibás személyedet apránként elfogadja, m á s -ként? Mesterlegény, - ha lány vagy is - mennél messzebbre!
(Úgyszólván közömbös: kikkel, hol, mit tanulsz.
"Tanulsz"-e. V i s s z a k e l l j ö n n öd , hogy itt l e h e s s .
És ha szived töröd össze - ímmár: megint - akkor is.
Akkor ezt tanultad. Elég szívtörős az egész.
Csak az a fontos: mennél messzebbre s legalább! egy ízben.)
 El kell menni


Fodor Ákos - Idéző jelek
Verseskötet, megjelent 1979
Fülszöveg:
"Semmit sem lehet igazán végigmondani (hát még végighallgatni!) – akkor már inkább az ellenkezőjével próbálkozom. Keresem a Szükséges Minimumot; a hordozható kivitel-lel kísérletezem. Ennek a törekvésnek anyagválasztási és egyszerű mennyiségi konzekvenciái is vannak – engem most elsősorban ezek foglalkoztatnak. Terjedelmes, drága, kényes holminak csupán kínzó hiányát cipelhetjük magunkkal ilyen-olyan számkivettetéseinkkor; a „portable” élmények viszont, az idézhető dallamok, a felidézhető képek, emlékezetes érintések életünk fájdalomcsillapítói lehetnek.Másfelől: ugyan ki tudhatná, nem mondta-e el már első tíz szava között azt a hármat (kettőt?, egyet?), amiért érdemes volt megtanulnia – úgy-ahogy – beszélni? E meggondolás is szerénységre int.Terjedelmesebb megnyilatkozásaimat úgy tekintem, hogy azokból (idő vagy tudás hiányában) még nem sikerült kihagynom a romlandó fölösleget. Ez a jegyzet is ilyen."
Más:
Molyon két kihívásra is jelentkeztem (Olvassunk versesköteteket, és 12 legszebb magyar vers) - igyekszem ezzel a rovattal is gyakrabban jelentkezni - nem árt szélesíteni a látókörömet :)

Megjegyzések